fbpx
Back

Η πλατφόρμα Εmatha, προωθεί την ευελιξία στη μάθηση ως αναγκαιότητα του σύγχρονου κόσμου, παρέχοντας στους μαθητές του διαδικτυακού φροντιστηρίου αυξημένη ποιότητα μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τι εννοούμε ευελιξία στη μάθηση?

ü  Ο όρος ευέλικτη μάθηση αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία καθώς αναφέρεται σε συνθήκες μάθησης που ευνοούν την ανάπτυξη πιο ευέλικτων εσωτερικών αναπαραστάσεων γνώσης των μαθητών. Τι εννοούμε? Μέσω της πλήρους διαδραστικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης και με συνδυασμό άρτια προσαρμοσμένων λογισμικών, ο κάθε μαθητής δύναται να αντιλαμβάνεται, με το δικό του τρόπο, εξατομικευμένα, κάθε καινούρια μαθηματική έννοια.

ü  Από πλευράς τεχνολογίας, ευελιξία είναι ακριβώς η τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση, ώστε να επιτυγχάνεται αποδοτικά η αποθήκευση, η αναζήτηση, η ανάκληση και η επαναχρησιμοποίηση των γνώσεων, χωρίς τους γνωστούς τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς. Η ευέλικτη αυτή μάθηση αποτελεί αντίποδα της μέχρι τώρα παραδοσιακής διδασκαλίας στο παραδοσιακό δια ζώσης φροντιστήριο, η οποία είναι αναγκαστικά δομημένη σε χρονικά και χωρικά περιθώρια καθορισμένα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα και την ανάπτυξη του μαθήματος εντός του χώρου της τάξης.

ü   Τώρα η έννοια της ευέλικτης μάθησης εκτείνεται πολύ πέραν των χρονικών και χωρικών ορίων της τάξης.

v  Δεν μπορείς να μπεις εντός της προκαθορισμένης ώρας?

·         Θα μπεις σε παράλληλο τμήμα, την ώρα που σε βολεύει.

v   Δεν έχει χώρο η τάξη?

·         Δημιουργείται άλλο γκρουπ ταυτόχρονα με το δικό σου που δεν επηρεάζει την απόδοση της ομάδας αφού καμία ομάδα δεν ακούει την άλλη ομάδα που έχει μάθημα.

v  Δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς επειδή μιλά ο συμμαθητής σου?

·         Μπαίνεις στο δωμάτιο μελέτης μαζί με το καθηγητή και είσαι μόνο εσύ και ο καθηγητής αν και εφόσον το επιθυμείς.

v  Δεν έχεις προκαθορισμένο μάθημα και έχεις μια απορία ?

·         Στέλνεις αμέσως την άσκηση σου στο Εmatha NOW και δεν περιμένεις την μέρα και την ώρα που θα πας φροντιστήριο να τη λύσεις.

ü  Η ευέλικτη μάθηση καθίσταται δυνατή και μέσα από εβδομαδιαία συνδρομή. Ο χρήστης-μαθητής του φροντιστηρίου μας, καλείται να επιλέξει ομάδα που θα ενταχθεί διαλέγοντας τις ώρες και μέρες της ομάδας που είναι αναρτημένες στο αναλυτικό πρόγραμμα κάθε μαθήματος. Έτσι, δύο φορές τη βδομάδα ή τρεις ανάλογα με το πόσες ώρες κρίνονται αναγκαίες για το συγκεκριμένο επίπεδο, θα μπαίνει στο μάθημα πατώντας το ίδιο λινκ που θα του ανοίγει στη σελίδα της τάξης την οποία ανήκει και έχει τίτλο «μπες στο μάθημα»

ü  Η ευελιξία που προσφέρουμε τέλος είναι η προσαρμογή στο σχολικό πρόγραμμα κάθε μαθητή όπως επίσης και ο καθορισμός των «έξτρα» μαθημάτων που θα κάνει για το επερχόμενο διαγώνισμα που έχει, που θα καθορίζονται με το διδάσκοντα κάθε φορά. Δηλαδή  κάθε μαθητής, κάνει τα δικά του μαθήματα, τις δικές του ασκήσεις που έχει από το σχολείο εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα, με το δικό του ρυθμό και ανάλογα αν τελειώσει θα πάει με το διδάσκοντα λίγο παρακάτω από εκεί που βρίσκεται, σε αντίθεση με το παραδοσιακό φροντιστήριο που υπάρχει μια ομάδα που προχωρά με το δικό της ρυθμό και κατά συνέπεια με το ρυθμό του άριστου μαθητή της.

ü  Ευελιξία του φροντιστηρίου μας είναι επίσης η προσωπική επαφή κάθε μαθητή με το διδάσκοντα. Μπορεί ένας μαθητής να μην θέλει οι υπόλοιποι να ακούνε τις απορίες που ανά πάσα στιγμή έχει. Το φροντιστήριο μας του παρέχει τη δυνατότητα , σε αντίθεση με τη παραδοσιακή τάξη, να του στείλει προσωπικό μήνυμα εκείνη την ώρα και να λάβει απάντηση με διακριτικό τρόπο και εχεμύθεια, ώστε κανείς να μην ακούσει τίποτα. Διακριτικότητα, διαδραστικότητα, αυτορρύθμιση.

 

Τα μαθήματα, οι ζωντανές μας τηλεδιασκέψεις, χαρακτηρίζονται από εξατομικευμένη προσέγγιση και διαδραστικότητα.

·         Με τον όρο εξατομικευμένη προσέγγιση αναφερόμαστε στη μάθηση που ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδικά τους χαρίσματα, ταλέντα, χαρακτηριστικά, κλίσεις, δεξιότητες και επιθυμίες τους. Τα ολιγομελή τμήματα το καθιστούν αυτό δυνατό, εφόσον ο καθηγητής έχει να κάνει με το πολύ έξι διαφορετικές προσωπικότητες και ξέρει τον καθένα ξεχωριστά, σε αντίθεση με τις υπερπληθείς ομάδες τηλεδιασκέψεων που διοργανώθηκαν σε έκτακτες συνθήκες από το δημόσιο σχολείο.

·         Ένα βασικό χαρακτηριστικό της εξατομικευμένης προσέγγισης είναι και η συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία της μάθησης, η προσωπική επικοινωνία και αλληλεπίδραση μαθητή - καθηγητή, η απόδοση σημασίας στα διαφορετικά μαθησιακά στυλ (οπτικό, αναλυτικό), η διατήρηση πορτφόλιου στο προφίλ κάθε μαθητή με τις επιδόσεις, τα διαγωνίσματα του και τα σχόλια του καθηγητή αποκλειστικά και μόνο για αυτόν τα οποία μπορεί και ο γονέας και ο μαθητής να δει. Αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανατροφοδότησης τόσο για τους γονείς όσο και τους μαθητές και εκπαιδευτικούς για τα άριστα μαθησιακά αποτελέσματα.

·         Να σημειωθεί ότι στην ομάδα μας είναι ευπρόσδεκτοι να κάνουν μάθημα ΚΑΙ οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους, αν θεωρούν οι ίδιοι ότι θα τους βοηθήσει να βοηθούν και αυτοί τα παιδιά τους με τη σειρά τους.

 

Σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν που οι μαθητές λάμβαναν παθητικά το μαθησιακό υλικό και η διαδικασία της εκπαίδευσης γίνεται περισσότερο δασκαλοκεντρική, τα διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα που έχει πλέον κάθε μαθητής στο σπίτι του, ο διαδραστικός πίνακας, οι οθόνες αφής των ταμπλετών και κινητών, η αυτοελεγχόμενη σίγαση και ενεργοποίηση μικροφώνου και κάμερας, ξεπέρασαν τους περιορισμούς του μαυροπίνακα - λευκοπίνακα με μαρκαδόρο και της προφορικής παράδοσης φέρνοντας μαζί μαθητές και καθηγητές σε ένα περιβάλλον που βασίζεται στην ομαδική εργασία, αυξάνοντας τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση του κάθε μαθητή. Από το πιο αδύνατο που απλά θα γράφει στο πίνακα της εκφωνήσεις διατηρώντας το ενδιαφέρον του αμείωτο μέχρι το πιο ταλαντούχο παρέχοντας του τα εξής πλεονεκτήματα

ü  Ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση με το μαθησιακό περιεχόμενο.

 

ü  Ευέλικτη ροή μαθήματος και μείωση κατ’ οίκων προετοιμασίας από το μαθητή.

 

 

ü  Εξοικονόμηση χρόνου και διατήρηση ενδιαφέροντος του μαθήματος χωρίς παύσεις όπως τα γνωστά «κυρία δεν τα γράψαμε ακόμα μην προχωράς» τα οποία φεύγουν από το προσκήνιο εφόσον μπορούν να αποθηκεύουν τις διαλέξεις τόσο προσωπικά όσο και σε επίπεδο ομάδας

 

Τελευταίο και σημαντικότερο είναι η αύξηση της αφοσίωσης και της «δέσμευσης» με τη μαθησιακή και γνωστική διαδικασία με την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων για το εκάστοτε μάθημα μέσα από ένα ενδιαφέρον περιβάλλον, προσαρμοσμένο στο σύγχρονο τρόπο ζωής κάθε μαθητή.